การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

นางสาวนันธิญา เกรียงสมร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เดือนมีนาคม67 (1).pdf

จดหมายข่าว มีนาคม 2567 - 4 เมษายน2567

กุมภาพันธุ์-8มีนาคม67.pdf

จดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 2567 - 8 มีนาคม 2567

นิเทศ กตปน.ครั้งที่ 2 2566.pdf

จดหมายข่าว สิงหาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศR2566.pdf

จดหมายข่าว พฤศจิกายน 2566 - 31ธันวาคม 2566

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล 66 นันธิญา.pdf
กลุ่มอำเภอนามน.pdf
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการพัฒนางานPA-ศน.นันธิญา.pdf
แผ่นพับR2.pdf
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (ปีงบ2566).pdf
R.pdf